Torsdag publiserte Aker-konsernet sin årsrapport for 2011 — og der har styreleder Kjell Inge Røkke skrevet et nytt, personlig brev til sine medaksjonærer.

I brevet bruker han mye plass på å snakke om sitt nære samarbeid med Akers konsernsjef, Øyvind Eriksen.

"Øyvind er analytisk og pedagogisk, og snakker om tillit, adferd og rollemodeller. Øyvind lever som han snakker. Det er en viktig grunn til at Aker i dag fremstår som et ryddig og åpent selskap", skriver Røkke.

Øyvind Eriksen er også blitt en meget rik mann etter at han la advokatkarrieren på hyllen og ble Røkkes fremste mann i Aker-systemet.

Årslønn: 22 millioner

I fjor fikk Eriksen en fastlønn på 13,8 millioner kroner. Bonusen utgjorde 8,5 millioner. Dermed ble det 22,3 millioner kroner bare i lønn på Eriksen i fjor.

Det er en oppgang på nesten 2 millioner kroner fra 2010, da Eriksen tjente 20,5 millioner.

Han begynte i toppsjefjobben i 2009 - og fikk umiddelbart 12 millioner kroner for å slutte i advokatfirmaet BAHR og begynne i Aker. Samme året fikk han dessuten 12 millioner i lønn og 4,1 millioner i bonus.

Før skatt har altså Eriksen tjent 71 millioner kroner fra Aker i årene 2009-2011.

Kjøpte aksjer

Eriksen har også kjøpt b-aksjer i Kjell Inge Røkkes eierselskap TRG Holding AS for 25,7 millioner kroner.

Disse gir rett til utbytter, på visse vilkår. I 2009 og 2010 har Eriksen ifølge Dagens Næringsliv fått utbetalt henholdsvis 12 og 19 millioner kroner.

Hva han fikk i 2011, er fortsatt ukjent.

Legges 2009 og 2010-utbyttene til lønningene, har Eriksen brutto tjent 102 millioner kroner siden han begynte for Røkke for litt mer enn tre år siden.

Dobbel jobb

Eriksen fungerte i fjor både som konsernsjef i Aker og arbeidende styreformann i datterselskapet Aker Solutions. Honoraret for styrelederjobben har han derimot ikke tatt selv. Aker Solutions betalte i fjor 5,45 millioner kroner til Aker for den innsatsen.