Orklas resultater for 1. kvartal 2012 ble noe bedre enn ventet. Resultat etter skatt ble 1289 millioner kroner, mot 2952 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 971 millioner kroner, og resultatet er dermed bedre enn ventet.

Også resultatet før skatt ble bedre enn ventet. Bedriftet fikk et resultat på 1550 millioner kroner, mot ventet 1218 millioner kroner. Likevel er det et fall fra 1960 millioner kroner på samme tid året før, eller 410 millioner kroner. Det melder Orkla i en børsmelding torsdag morgen.

Ble publisert allerede mandag

Grunnet Bjørn M. Wiggens avgang som konsernsjef tidligere denne uken, ble deler av resultatene lagt frem allerede mandag. Wiggen ble erstattet av Åge Korsvold, som nå er konstituert sjef for merkevare-konsernet.

Bedriften skriver i pressemeldingen torsdag at «Orkla Brands hadde en underliggende inntektsvekst, og markedsandelene ble i sum opprettholdt. Forbedringstiltakene i Sapa Heat Transfer og markedsvekst og produktivitetsforbedringer i Sapas profilvirksomhet i Nord-Amerika bidrar positivt. Profilvirksomheten i Europa preges fortsatt av svake markeder».