Inntektsforskjellene øker stadig mer

Forskjellen mellom de rikeste husholdningene og de som har minst øker raskere i Norge enn gjennomsnittet i OECD-landene, ifølge ny rapport.