Den første oktober meldte det lille vaksineselskapet Bionor Pharma at forsøkene med en vaksine (Vacc-4x) mot hiv-viruset hadde mislyktes.

Nå viser nye prøver at vaksinen har en virkning, bare på en annen måte enn forventet.

Dermed fyker selskapet opp som en fugl Fønix på Oslo Børs torsdag ettermiddag. Kvart på fire er aksjekursen i Bionor Pharma steget 213 prosent, fra rundt 60 øre til over 2 kroner aksjen.

Bionor Pharmas forretningsidé er å lage vaksiner mot virus som muterer (forandrer seg) — og som dermed lurer både vaksiner og immunsystem. Da den nevnte prøven viste seg å få negative resultater, ble også selskapets øvrige vaksineprogram satt under tvil. Men nå er det nytt håp for kjerneteknologien i selskapet.

- Det er en hyggelig nyhet i dag, sier selskapets administrerende direktør Henrik Lund.

125 pasienter

Prøven som er gjennomført på 125 hiv-pasienter viser at Bionors vaksine likevel har en virusreduserende effekt.

- Det er viktig. Når man da har investert så mye i utvikling, er det selvfølgelig et løft for selskapet å ta beslutningen om å fortsette, sier Lund.

Det offentlige har støttet vaksineutviklingen med 60 millioner kroner.

Lund sier det er velkjent at hiv/aids er en meget komplisert sykdom å utvikle medisiner og vaksiner mot.

— Det er et veldig vanskelig felt, og Bionor har brukt lang tid. Vi har en positiv ledetråd som gjør at vi vil gå intensivt videre og gjøre en ny klinisk studie.

Fremtiden for selskapet vil trolig være å gå i partnerskap med større vaksine- eller medisinselskaper. Bionor-sjefen vil ikke si hvor nært eller fjernt en slik avtale er, utover at det er en fordel at vaksineprogrammet ikke er nedlagt.

Krevende medisinering

Målet for Bionor var å kunne lage en vaksine som gjorde det mulig for pasienter å slutte på såkalte antiretrovirale medisiner (ART), som holder viruset ute av blodet. Det har vist seg vanskelig i første omgang.

— Når pasienten tar ART så forsvinner viruset fra blodet, men med en gang du tar dem av medisinen spretter de opp igjen som aldri før. Medisineringen er dessuten så krevende at bare halvparten klarer å ta den.

- Nå snakker dere mer om vaksinen som et supplement enn en erstatning?

— Det er litt tidlig å si. Vår posisjonering må være i kombinasjonsretningen fremdeles. Det er nok kombinasjonsbehandling som man kan skissere på et tidlig stadium.

Bionor Pharma har 20 ansatte og holder til i Oslo og Skien. Selskapet kom på Oslo Børs i januar etter at Bionor ble kjøpt opp av NutriPharma.