Unge svensker fortsetter å innta landet i hopetall. En ny rapport fra Sveriges statistiske centralbyrå (SCB), viser at pendlingen fra Sverige til Norge og Danmark økte hele 66 prosent fra 2001 til 2008.

47.000 svensker jobbet i Norge i 2008, mens bare et par tusen nordmenn og dansker tok sjansen på å søke lykken på det svenske arbeidsmarkedet.

Svenskene velger Norge

Statistikken bygger på kontrollopplysninger fra arbeidsgivere og inngår i statistikksamarbeidet mellom Sverige, Norge og Danmark.

Bare i 2008, det siste året det foreligger statistikk for, økte antallet svensker som søkte lykken på jobbmarkedet i Norge med 30 prosent, skriver frifagbevegelse.no.

Pendlingen til Danmark var da samtidig i ferd med å dabbe av, og økte med bare 6 prosent fra året før.

I statistikken kommer det frem at de svenske arbeidstakerne først og fremst havner i hovedstedene Oslo og København.

Flest unge

Tallene viser at det er mange unge som tar turen fra Sverige til Norge for å tjene penger.

40 prosent av dem som søkte vestover for å jobbe i Norge, var i alderen 16 til 25 år.

I tillegg er det flest menn som lar seg friste av å arbeide over grensen. To av tre som pendlet, sju av ti, var nemlig menn.

Seks av ti ungdommer som fikk jobb i Norge, ble rekruttert gjennom vikarbyråer. De mest populære bransjene var bygg og anlegg, hotell og restaurant, helsevesenet og handelsnæringen.

Redder arbeidsledighetsstatistikken

Ifølge SCB er pendlingen nå så høy at et sted som Årjäng, som er drøyt ti mil fra Norges hovedstad, bør regnes inn i den lokale arbeidsstatistikken for Oslo.

I kommuner i Skåne, Västra Götaland og Värmland ville arbeidsledigheten blant unge ha økt med flere prosentpoeng om det ikke hadde vært for pendlingen til Norge og Danmark, ifølge SCB.