Det er bare å begynne å lete. Norges Bank har besluttet å ta i bruk mynter med feil. På en stor del av 50-ørene Norges Bank har bestilt for i år er de to siste tallene årstallet «2011» blitt speilvendt på myntens bakside.

Det Norske Myntverket produserte i overkant av 8 millioner mynter før feilen ble oppdaget og rettet. I alt har Norges Bank bestilt 10 millioner 50-ører for levering i år.

«Norges Banks vurdering er at feilen ikke vil forårsake noen problemer for myntenes funksjon som betalingsmiddel. Videre er antallet så stort at det ikke vil bli noen samlerverdi. På bakgrunn av de betydelige kostnader det ville innebære å vrake mynten og foreta ny produksjon, har Norges Bank besluttet at disse myntene kan settes i omløp», skriver banken i en pressemelding.

Men 50-ørenes liv blir uansett kortvarig. Fra 1. mai neste år er butikker og andre ikke lenger pliktige til å ta i mot 50-ører som betalingsmiddel. Alle beløp som skal betales med kontanter blir etter dette rundet av til nærmeste hele krone. Men Norges Bank vil likevel veksle inn 50-ørene i ti år etter mai neste år.

Ved utgangen av 2010 var det om lag 359 millioner 50-øringer i sirkulasjon.