Les også:

Fire av ti arbeidstagere føler at de må jobbe i ferien, viser en svensk undersøkelse gjennomført for fagorganisasjonen Union.

Samtidig sier like mange at de helst ville ha sluppet det, skriver det svenske fagbladet Kollega.

Mindre tid med familie og venner

Nærmere halvparten av de spurte sier at arbeidsgiveren forventer at de skal være tilgjengelige.

Tre av ti sier de jobber i ferien for å slippe stor arbeidsbelastning etter ferien.

Like mange opplever at tilgjengeligheten under ferien leder til mindre tid med familie og venner, og én av fire oppgir at tilgjengeligheten skaper konflikter med familie og venner.

Nærmere to av ti sier dessuten at de har problemer med å koble av jobben mens de er på ferie.

Skal få betalt

Advokat Heidi Grette i advokatfirmaet Sverdrup sier at arbeidsgiver ikke skal disponere din ferie og fritid. Ferien skal avtales i god tid, og arbeidstagerens ønsker om ferie skal bli hørt.

— Man skal kunne si nei til å være tilgjengelig i ferien. Hvis arbeidsgiveren din krever det, må det være basert på en avtale som gir rett til kompensasjon, sier Grette til Aftenposten.

Kritisk informasjon

Hun legger likevel til at det kan være naturlig å være tilgjengelig i enkelte tilfeller, for eksempel hvis du sitter på informasjon som arbeidsgiveren din er helt avhengig av.

- Det er frivillig å være tilgjengelig. Men har du tilgang på informasjon, som er kritisk for arbeidsgiveren din, vil de fleste si ja til å svare på en kort telefon, sier Grette.

Arbeidsgiver kan få erstatningsansvar

I følge den norske Ferieloven kan tiden for ansattes ferieperiode endres av arbeidsgiver, men kun hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som kan skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er mulig å skaffe en stedfortreder.

På den andre siden er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at de ansatte tar ut ferie, forteller Grette.

- Loven pålegger arbeidsgiver å sørge for at de ansatte faktisk tar ut ferie. Arbeidsgivere som ikke gjør det, kan bli ilagt erstatningsansvar, sier Grette.

Kan overføre 12 dager

Loven sier at «dersom arbeidsgiver (...) unnlater å sørge for at arbeidstager gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning».

Det må imidlertid en dom til for at arbeidsgiver skal bli erstatningsansvarlig dersom arbeidstagere ikke får ta ut ferien de har krav på.

I tilfeller der ansatte som ikke ønsker å ta ut ferie får lov til å la være, kan det føre til at arbeidsgiver får pålegg fra Arbeidstilsynet. Hvis arbeidsgiver ikke følger pålegget, kan de bli ilagt dagbøter.

- Det er mange som jobber deltid som ikke ønsker å ta ut alle de 25 virkedagene man har i ferie, men loven skiller ikke på dem som jobber heltid eller deltid. Alle skal ta ut hele ferien, sier Grette.

Arbeidstagere kan imidlertid avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieåret, men kan ikke ta ut feriedagene i lønn.