Tveitnes ble fredag ansatt som ny administrerende direktør i Bergens Tidende. Hun er fra før adm.dir. i Stavanger Aftenblad — en stilling hun også skal ha i fortsettelsen.

Innen kort tid skal de to avishusene få en felles økonomidirektør etter samme modell.

— Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende er to veldig like mediehus. De har de samme utfordringene og de samme mulighetene. Vi tror vi kan få mer ut av de felles ressursene ved å samordne administrasjonen mer. Det gjør at vi kan bruke mer krefter på produkt- og innholdsutvikling. Løsningen gir oss også kjærkomne kostnadsbesparelser, sier Didrik Munch, styreleder i Bergens Tidende AS og konsernsjef i Schibsted Norge.

Ønsker Vestlands-visjon

Siv Tveitnes er sikker på at de to mediehusene er klare for å få en felles administrativ toppledelse.

— Både jeg og de to sjefredaktørene er veldig motivert. Det blir utrolig viktig at vi nå bygger en Vestlands-visjon, der vi forener kreftene, ser større på regionen og ikke bare tenker på verdien i mulige kostnadskutt, sier Tveitnes. Hun mener også grepet vil gi Vestlandet enn større tyngde i Schibsted-systemet.

— Vi vil bli en sterkere motkraft mot Oslo-miljøene, sier Tveitnes, som skal pendle mellom Stavanger, der hun bor, og Bergen.

Selvstendige redaktører

De to mediehusene tilhører begge Schibsted-konsernet, men skal fremdeles være organisert i hvert sitt AS.

— Det skal selvsagt også i fortsettelsen være to helt selvstendige sjefredaktører i Bergen og Stavanger. De skal som i dag sørge for at det som går ut til leserne og brukerne i de to regionene blir best mulig, understreker styreleder Munch.

Tveitnes tiltrer som direktør for begge mediehusene 1. september. Styreleder Munch sier det i første omgang vil bli arbeidet med å samordne økonomimiljøet.

— Så arbeider vi videre for å se om det også finnes andre administrative funksjoner vi kan gå sammen om, sier Munch.

Fortid i BT

Innsparingen er anslått til ca. fem millioner kroner i året for de to husene.

Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende samarbeider fra før på flere felt, blant annet gjennom nettstedene sysla.no og offshore.no.

— Begge mediehusene har en krevende inntektsutvikling. Vi trenger å flytte både lesere og annonsører over på digitale plattformer, og å bygge digital kompetanse, sier Tveitnes om arbeidet fremover.

Dagens adm.dir. i Bergens Tidende, Andreas Thorsheim, skal nå over i en annen rolle i Schibsted-systemet, og flytter snart østover. Siv Tveitnes, opprinnelig fra Askøy, har tidligere hatt flere lederstillinger både i Bergens Tidende og Schibsted, før hun i 2013 ble direktør i Stavanger Aftenblad.