Statoil klager på kvotekrav

Selskapet har fått kvoteplikt for utslipp av CO2 fra mobile rigger.