Les også :

Det besluttet olje— og energidepartementet onsdag, etter at ordningene har vært utsatt i flere år. Fra 2016 vil ordningen gjelde strømkunder i hele landet.

Ordningen var først varslet fra 2010.

— Jeg har stor tro på at toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbrukere vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og samtidig stimulere til mer energisparing. Jeg vil be NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om å inkludere et krav om at 80 prosent av forbrukerne i Midt-Norge skal få installert AMS innen utgangen av 2013, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Kan avhjelpe strømkrise

De automatiske strømmålerne (AMS) vil gi kunden informasjon om eget forbruk, men også strømpriser og varslede utkoblinger. Det vil gjøre det mulig å tilrettelegge strømforbruket til tider på døgnet da strømprisen er lavest.

Målingene kan også bidra til å avhjelpe strømkrisen i Midt-Norge, som skaper store problemer for den rødgrønne regjeringen.

Strømforbruket i Norge varierer svært mye i løpet av året, men også i løpet av ett døgn. Forbrukstoppene gir en stor belastning på strømnettet.

Ventet på EU

Det har lenge vært uklart når automatisk strømmåling vil bli innført i landet, og ordningen har vært utsatt flere ganger i påvente av en EU-forskrift. Flere steder i landet er det allerede mulig å få installert AMS-måler, men dette er ikke et krav.

Det er kundene selv som til syvende og sist skal betale regningen for de avanserte måleapparatene. Nettselskapene har ansvar for installering, og sender indirekte regningen videre til den enkelte. Bevisst strømforbruk kan likevel redusere strømregningen i det lange løp, ifølge olje- og energidepartementet.