Mens det generelle bildet er at oppdrettslaksen blander gener i mindre grad med villaksen enn forskerne fryktet, er enkelte laksestammer i Hordaland sterkt påvirket. Tallene kommer frem i rapporten som viser hvordan oppdrettsnæringen påvirker villaksen.

Sårbare vassdrag

— I Hordaland er det flere elver som er blitt kraftig påvirket av oppdrettslaksen ved at den har formert seg med villfisken. I Opo innerst i Hardangerfjorden er nesten halvparten av fisken som fanges en krysning mellom oppdrettslaks og vill fisk. I Vosso er prosentandelen oppunder 40 prosent. Dette har vært sårbare vassdrag som har vært ekstra utsatt for påvirkningen fra oppdrettsfisken, sier Taranger.

Mer kultivering

Daglig leder Geir Ove Henden i Voss Klekkeri synes tallene virker høye.

— Etter at det har blitt mindre innslag av oppdrettslaks i elven trodde jeg tallene skulle være bedre. Det betyr bare at vi må jobbe videre med kultivering og skape en kraftig stamme av ekte Vossolaks som kan stå imot presset fra oppdrettsfisken, sier Henden.

Det er første gang forskerne har påvist direkte hvor stor andel av fisken i et vassdrag som er krysset inn av oppdrettsfisk. Metoden er å sammenligne med skjellprøver fra før vi startet oppdrett her til lands. Generelt er resultatene mindre alarmerende enn forskerne fryktet tidligere.

— I de 20 elvene som er undersøkt fant vi ut at under ti prosent av fisken er påvirket genetisk av oppdrettsfisk. Tidligere har vi antatt at det var vesentlig høyere. Samtidig er det klart at de sårbare vassdragene har fått en innkryssing som er svært høy, sier Geir Lasse Taranger.