Det er lite som tyder på at uroen i verdensøkonomien gir store utslag for vår daglige pengebruk.

En sterk norsk økonomi og lav rente er gode nyheter for butikkeierne, og ferske sesongjusterte tall fra SSB viser at omsetning i detaljhandelen gikk opp med én prosent i både januar og februar i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Utviklingen har snudd

— Det vi har sett etter 2008 er at husholdningene har vært forsiktige med pengebruken til tross for en sterk lønnsvekst. Nå ser det ut som det er i ferd med å løsne, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen til Aftenposten.no

Utviklingen har nå snudd fra november til desember i fjor, da det var en nedgang.

— En sentral årsak kan være kommunikasjonen fra Norges Bank ved forrige rentemøte, da det ble signalisert at renten vil være lav lenge. Det kan føre til at vi blir mer villige til å bruke penger. Samtidig ser vi at det folk har sterk tro på egen økonomi, at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og en økende optimisme i industrien, sier Holvik.

I dag kom det også såkalte PMI-tall som viste at industribedriftene i Norge ser lysere på fremtiden enn før. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av spørreundersøkelser blant innkjøpssjefene, og mange signaliserer at etterspørselen har økt og at de vil ansette flere.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
SPAREBANK 1

Kan bli sterkere forbruksvekst

Uten justering for sesongvariasjoner viser detaljhandeltallene en økning på åtte prosent for salget i butikker som selger møbler, byggvarer og elektronikk.

Det var også en solid oppgang i dagligvarehandelen, der omsetningen økte med 3,9 prosent. Dagligvarebransjen håver inn penger, og torsdag ettermiddag presenterte Norgesgruppen sitt beste resultat noen gang.

I sin ferskeste pengepolitiske rapport som kom for to uker siden, la Norges Bank til grunn at nordmenns forbruk ville gå ned. Sentralbanken hadde justert forventet forbruksvekst fra 4,5 prosent til 3 prosent i 2012. Holvik tror SSB-tallene kan være et signal om at dette tallet vil bli høyere.

— Det kan ligge an til det, forutsatt at utviklingen med en særnorsk oppgangskonkunktur fortsetter og Norges Bank holder renta lav, sier Holvik.