I en ny rapport oppjusterer IMF utsiktene for vekst i verdensøkonomien i år og neste år. Samtidig advarer IMF om at oljeprisene kan komme til å spolere bedringen i den globale økonomien.

IMF venter at den globale veksten i inneværende år vil være på 3,5 prosent, opp fra anslaget på 3,3 prosent som institusjonen anslo i januar.

— Verdensøkonomien er preget av usikker ro. Det er en følelse av at alt kan gå riktig ille igjen, noe som i stor grad påvirker våre prognoser, sa IMFs sjefsøkonomi Olivier Blanchard under presentasjonen av rapporten.

— Vår grunnlinjeprognose tilsier lav vekst i fremskredne land, spesielt i Europa, men risikoen for tap er i høyeste grad til stede, sier Blanchard.

Iran

Økningen i oljeprisene bekymrer IMF. Dersom de geopolitiske spenningene knyttet til Irans omstridte atomprogram fører til en stans i eksport av iransk olje til OECD-land, kan oljeprisene komme til å øke med omkring 20 til 30 prosent, anslår institusjonen.

En slikt prissjokk kan gi gjenklang i hele verdensøkonomien og føre til en depresjon lik den som rammet på 1930-tallet, heter det i rapporten.

En annen bekymring er risikoen at et land som følge av konkurs trekker seg fra eurosamarbeidet og dermed skaper panikk i finansmarkedene. «I en slik situasjon kan man ikke utelukke en oppløsning av eurosonen», heter det i rapporten, og videre: «Dette kan skape enorme politiske rystelser som kan gjøre den økonomiske belastningen langt verre enn etter Lehman-kollapsen».

Krever handling

Prognosene for global vekst neste år er justert opp med 0,1 prosent til 4,1 prosent i rapporten som ble offentliggjort onsdag.

IMFs største bekymring er at verdensøkonomien fortsatt vil komme til å være følsom for tapsrisiko og at de største og mest utviklede økonomiene er mest utsatt, heter det i rapporten. Utfordringene krever rask politisk handling, spesielt i eurosonen.

Dersom «sammenbruddet i eurosonen forverres, vil tilgangen til finansiering trolig minke overalt», advarer IMF. (©NTB)