Det er betyr blant annet 400 færre jobber sammenlignet med inngangen av 2012, da selskapet hadde 4138 ansatte, skriver Bergens Tidene.

Toppledelsen i Tryg forteller investorer og analytikere om de planlagte kostnadskuttene på en såkalt kapitalmarkedsdag i London i dag. Kapitalmarkedsdager arrangeres for investorer og analytikere, og brukes av toppledelsen i selskapet for å fortelle om vurderinger og planer for fremtiden.

Tidligpensjon

Ni prosent av de Trygs ansatte i Norge er over 60 år, og ordninger med tilbud om tidligpensjon kan være en mulig måte Tryg vil bruke for å skjære ned på bemanningen.

— Det kan godt hende at førtidspensjoner vil bli brukt som et virkemiddel, men vi har ikke vært inne på hvem dette gjelder, og det er i tillegg altfor tidlig å si noe nå, sier personalansvarlig i Tryg, Bjørn Smørås, til Bergens Tidene.

Tryg har 1500 ansatte i Norge og 930 av dem jobber ved kontoret i Fyllingsdalen i Bergen. Hvor kuttene kommer er ikke avgjort.

— I den grad det skal kuttes vil man ikke komme dit at man bestemmer et antall i Bergen og et antall i Danmark, informerer Smørås.

Han sier at selskapet ikke har kommet så langt i prosessen at man vet hvor mange stillinger som forsvinner, men at informasjon vil gis fortløpende årene fremover.— Vi vet noe om hvordan vi skal jobbe med det, men det er noe som man drøfter med de ansatte og deres organisasjoner først, forklarer han.

Mer nettbasert

Konsernsjefen Morten Hübbe fortalte allerede i fjor at Tryg planla store kostnadskutt.

Han ville gjøre selskapet mer nettbasert og la kundene selv gjøre mer av jobben. Da blir det færre ansatte.

— Målet er å redusere selskapets kostnader fra 15,7 prosent av premieinntektene (i Norge i fjor), til rundt 10 prosent i 2020, sa Hübbe.

Han la ikke skjul på at dette er en formidabel kostnadsreduksjon. Han minner om at det ikke er mer enn ti år siden bransjen hadde en kostnad på rundt 30 prosent av premieinntektene. Og fortsatt har skadeselskapene i Norden et kostnadsnivå på rundt 16–18 prosent av inntektene.

— Det betyr selvfølgelig at vi blir færre ansatte i forhold til premieinntektene. Men det vil ikke skje over natten. Mange av våre ansatte går mot pensjonsalder. Dermed har vi mulighet til å bruke naturlig avgang som virkemiddel til å nå våre kostnadsmål, sa Hübbe.