Etter at Den europeiske sentralbanken satte ned renten til 0,75 prosent rente, fulgte danskene etter. Nå er utlånsrenten 0,20 prosent rente og renten på innskuddsbeviser på minus 0,20 prosent. Det melder Danmarks Nationalbank i en pressemelding.

Dette er første gang at danskene har en negativ rente.

Det vil si at danske banker som ønsker å plassere penger i Danmarks svar på Norges Bank faktisk vil tape på det. Setter de inn 100 millioner kroner, vil de tape snaut 550 kroner per dag. Det vil si at danske banker må betale for å oppbevare pengene sine i Nationalbanken.

Dette førte også til at den danske kronen sank ytterligere, noe som dog kan være deilig for ferierende nordmenn

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1-gruppen forklarer hvorfor danskene gjør dette.

— Tanken er at bankene skal bli presset til å låne ut, i stedet for å plassere de på konto i sentralbanken. Litt av problemet i Europa nå er at bankene har fått tilført mye likviditet (at de har god betalingsevne), men at pengene i stor grad er plassert i sentralbanker, sier hun.

Norge et godt stykke unna negativ rente

Hun sier at Danmark har en trygg økonomi om en sammenligner med mange andre europeiske land, og dermed er det mange som vil plassere pengene i nabolandet vårt.

— Dette har først og fremst med bankmarkedet å gjøre, men om også pengemarkedsrentene blir lavere, kan det være med på å senke markedsrentene, sier Holvik.

— Hvor sannsynlig er det at det kan bli en tilsvarende situasjon i Norge, hvor det er en relativt høy rente?

— Det er et langt stykke dit i dag, men er det noe vi har lært de siste årene er det at vi ikke kan utelukke noe som helst. Dersom det blir enda mer uro i Europa og flere ønsker å plassere pengene i Norge, kan kronekursen styrke seg kraftig mot euro. Norges Bank kan da bli tvunget til å sette ned renten

- Betyr økende problemer

Renten i eurolandene er høyere enn i Danmark, men likevel veldig lav. 0,75 prosent som er rekordlavt er nå renten den Europeiske sentralbanken har bestemt.

- Dette viser at det er økende problemer i Europa. Det står så dårlig til at selv med så lare renter har ikke folk lyst til å låne penger, fortsetter Holvik.

Jacob Graven, sjeføkonom i Sydbank i Danmark sier til nyhetsbyrået Ritzau at til tross for en usedvanlig situasjon «skal danskene sette pris på» rentenedsenkingen, fordi det avspeiler «særdeles stor tillit til dansk økonomi.

Styringsrenten til Norges bank er 1,5 prosent.