Sommeren 2014 ble øvre del av Nygårdsparken stengt og gjerdet inne. Rusmiljøet ble fordrevet.

En spesialopprettet innsatsgruppe med elleve politifolk skulle hindre nye, åpne russcener i byen.

– Etter at parken stengte, ble det et voldsomt trykk rundt Korskirken og Vågsbunnen. I en periode ble det derfor veldig mange bortvisninger, og mange bøter for mindre narkotikalovbrudd, sier visepolitimester Olav Valland.

I løpet av første måneden delte innsatsgruppen ut narkobøter for 370.000 kroner, for besittelse og salg. Det satte sinnene i kok. Foreningen for human narkotikapolitikk var blant dem som protesterte.

«VOLDSOMT TRYKK»: - Etter stengingen av Nygårdsparken ble det et voldsomt trykk rundt Korskirken og Vågsbunnen, sier visepolitimester Olav Valland.
Tor Høvik

– De kommer bare i en mer desperat situasjon. Hvis politiet mener at de er ute etter langerne, så bør de ikke gå etter vanlige brukere, sa foreningens styreleder, Ragne Hagrum Gjengedal.

- Har roet seg kraftig

Tall fra Vest politidistrikt viser at innsatsgruppen i 2014 og 2015 delte ut totalt 273 narkobøter i de åpne russcenene, hver på minst 10.000 kroner. I år er bøteblokkene langt mindre brukt, midtveis i desember viser statistikken 43 forelegg.

Samtidig har spesialgruppen bortvist nesten tusen færre fra de åpne russcenene: Fra over 1300 i fjor, til 347 så langt i år.

– Vi har merket at det har roet seg kraftig, sier Kim-Jørgen Arnetvedt, fungerende nestleder i FHN Hordaland og selv stoffbruker.

– Alle oppegående mennesker skjønner at det politiet har holdt på med, bare er tull. Det er ikke skadereduserende å bøtelegge folk som må i fengsel for å sone boten, og så fortsetter sitt gamle liv når de kommer ut igjen.

Arnetvedt tror nedgangen skyldes motstanden politiet har møtt. Foreningen har blant annet hatt to protestaksjoner kalt «Bortvist».

– Elleve politifolk har vært i sving mot rusmiljøet. Samtidig viser varslersaken som nylig ble kjent at store narkotikasaker er blitt nedprioritert. Det henger ikke på greip, sier han.

I det omtalte varselet sto blant annet: «Jeg betviler at publikum har forståelse for at en sliten narkoman blir bøtelagt for besittelse av en brukerdose med NOK 10.000, mens den som har kontroll på narkotikadepotet skal «fredes».»

- Måtte endre tilnærming

Visepolitimester Valland begrunner nedgangen i bøter og bortvisninger med at mye av rusmiljøet flyttet til området rundt Strax-huset. Dette er et kommunalt hjelpetilbud til rusmiddelavhengige.

– I området ved Strax-huset har mange lovlig adgang, på vei til eller fra tjenester de får. Derfor reduserte vi aktiviteten når det gjaldt bortvisninger. Det ble også færre narkosaker der.

Valland sier de fleste narkobøtene som er gitt, skyldes forsøk på salg, ikke bruk.

– De som er tatt med større mengder narkotika, er det reist ordinære straffesaker mot.

– Viser statistikken at det skjer mindre i rusmiljøet?

– Nei, jeg tror ikke det.

– Bruken av såkalte narkobøter har vært omstridt?

– Vi har ingen problemer med at folk og andre samfunnsaktører ser annerledes på bruken av slike forelegg enn politiet gjør. Jeg konstaterer bare at de bøtesakene som har vært prøvd for retten, de har vi fått medhold i, sier Valland.

Innsatsgruppen er nå redusert til syv personer. Videre skjebne er uviss.

– Om den blir bevart som en egen gruppe eller skal inngå i den alminnelige polititjenesten, er ikke avgjort ennå.