• MEKTIG FIRKLØVER: Beslutningsforum gjør vedtak bak lukkede dører og det fins ingen klagerett. De fire er toppsjefer i hver sin helseregion. Lars Vorland (til venstre) i Helse Nord, Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge og Herlof Nilssen i Helse Vest. FOTO: Marita Aarekol

Disse fire har sagt nei til en tredel av nye legemidler

Bak lukkede dører sier disse fire direktørene ja eller nei til om pasientene på norske sykehus skal få nye kostbare medisiner. Anne Mette Nordbø er offer for et nei.