• TEKNISK FEIL: Sparebanken Vest og flere andre banker skal være rammet av en teknisk feil hos underleverandør. FOTO: Screenshot

Flere banker hadde tekniske problemer

Det er ingen indikasjon på at bank-problemene skyldes «WannaCry»-angrepet.