Lavere akademiker-ledighet i Sogn og Fjordane

Ved utgangen av mai i år var 2218 personer med mer enn 4 års utdanning fra universitet og høyskoler registrert helt arbeidsledige her i landet.