Vil ha bedre kollektivflyt

Flere kollektivfelt og kortere reisetid for bussene i Bergen. Det ønsker samferdselsminister Torild Skogsholm (V), som har sendt brev til Vegvesen og byråd.