Store variasjoner fra lege til lege

Arbeidsrutinene til fastlegen din kan avgjøre om ventetiden blir kort eller lang.