Byggebransjen glad for kontroll - alt ikke Texas

Tross påbud om stenging, så er aktører glade for Arbeidstilsynets kontroller. De bebuder at det ikke er Texastilstander, men ofte snakk om faglig uenighet når de føler regler skjerpes.