- Fascinert av Hedda

Kommunelege Elisabeth Svendsen var Heddas lege, og kjenner familien godt.