Stille vemod på Vestlandsheimen

Etter at ansatte og beboere på Vestlandsheimen fikk vite at asylmottaket skal legges ned, har alt stått stille.