Medling til alt folket

I ENDÅ eit nytt lydbandopptak kjem nokon som gir seg ut for å vere Osama bin Laden med uventa harde utfall mot fleire norske grupper og einskildpersonar. Og denne gongen får han støtte frå leiarar i mange land.