Fem veistrekninger får midtrekkverk

Vegdirektoratet har prioritert fem veistrekninger i Bergen som bør prioriteres for midtrekkverk. Sjekk hvilke.