• DÅRLEGE STALLTILHØVE: I stallen flaut det bos, skit og gamle matrestar. Dei åtte hestane som høyrde til her vart tekne hand om av dyrevernnemnda tidlegare i veka. Dyrevernnemnda har ikkje teke endeleg stilling til om hesteeigaren skal meldast til politiet for brot på dyrevernlova. FOTO: ARNE NILSEN

Vanstelte hestar tekne frå eigar

I denne stallen budde det åtte hestar. No er dei tekne hand om av dyrevernnemnda.