Kvalitetspris til juridisk fakultet

Utskjelte juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen fikk i dag Utdanningskvalitetsprisen for 2004.