Husverten dømt til tre års fengsel

Bergen tingrett dømte husverten til tre års ubetinget fengsel for medvirkning til uaksomt drap på Mentz Dankert Løtvedt.