Rasert av pærebrann

Motorsagmassakren har nådd Loddefjord. Mattilsynet er på krigsstien etter at det er oppdaget pærebrann i Hetlevikåsen og Brønndalen.