- Kryss i taket, jeg er her!

For første gang på halvannet år var Stein Husebø (Ap) til stede under hele bystyremøtet i går. Flere av partiene hadde mobilisert for å stille fulltallig.