Befal får flere skadde barn

I Hordaland hadde befalsbarn i perioden 1995-98 en 30 prosent høyere forekomst av misdannelser enn alle fødte i fylket.