Ris for ugyldig ledsagerbevis

Kollektivtrafikken vil ikkje godkjenne kommunane sine ledsagerbevis. Det betyr at mange funksjonshemma blir sitjande heime i staden for å kunne delta på kulturtilbod.