Miljøpartier vil ta fra dem lekeområdet

Venstre, SV og RV går inn for å bygge ut Sandslijordet. Dermed mister Sandsli Barnehage lekeområdet sitt, men for miljøpartiene var andre ting viktigere.