Uskadd fra helikopterstyrt

29-åringen var nesten ferdig med å kalke frukttrærne da helikopteret kom borti høyspentledningene og styrtet. Noen sekunder senere krabbet han ut av vraket - uskadd.