Storfangst i storkontroll

Dagens storkontroll på riksvei 555 ved Liavatnet ga nedslående stor uttelling.