Nye utredninger om Fedje-ubåt

Kystdirektoratet anbefaler i en rapport at det foretas nye utredninger av den tyske ubåten U-864 før det tas endelig stilling til hva som skal skje med vraket utenfor Fedje i Hordaland.