Undersøker mulige <br/>ulovlige innkjøp

Ledelsen i Helse Vest har startet undersøkelser knyttet til mulig brudd på lov om offentlig innkjøp ved Lærdal sjukehus.