Det Bergenske Dampskibsselskap

På havet tapte Det Bergenske Dampskibsselskab 27 av sine 50 skip. 134 sjøfolk mistet livet. Men på land tjente rederiet enorme beløp på sitt samarbeid med Nazi-Tyskland. Dette er den mørke historien om Bergens stolthet gjennom 130 år.