Vil endre regler for opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.