Endeleg dom for konespark

Høgsterett har no gjeve konesparkaren frå Sogn sin endelege dom.