Henla anmeldelse mot finanskjendis

Politiet har henlagt voldtektsanmeldelsen mot en profilert finansmann og en journalist.