Fjellveien siger ut

Murene langs deler av Fjellveien siger ut og tar gjerder og veibanen med seg.