Har ikke oversikt

Ledelsen på Haukeland Universitetssykehus har ikke oversikt over hvor mange korttidsvikariater som finnes ved sykehuset.