- Ikkje svar på 113

To gongar ringde Ellen Moe til naudtelefonen 113, utan å få svar.