Har avdekket mange saker

Tollregion Vest-Norge har kommet over mellom 30 og 40 saker der det enten er betalt inn for lite eller ingen avgift for importerte båter de siste årene.