Sterk trafikkøkning over «gratisbroene»

Trafikken over Nordhordlandsbrua har økt kraftig etter at broen ble gratis. I Bergen kommune vil verken Høyre eller Arbeiderpartiet gjøre noe for å dempe trafikkveksten.