Flere barn reiser alene

Flere barn reiser alene mellom mor og far eller til besteforeldre i Spania. Barneombudet oppfordrer foreldre til å forberede barnet godt på forhånd.