Beslagla varmt hvalkjøtt

I går inndrog Mattilsynet et stykke hvalkjøtt som holdt 22 grader i solskinnet på Fisketorget. Sommerhete bagetter fikk også gjennomgå.