Signalkrøll på Bergensbanen

Lynnedslag og strømbrudd har forsinket flere tog mellom Bergen og Oslo.